Mi várja a dohányzásról lemondó személyt, Impresszum

Hegykő szállás árak :: Tornácos Ház - Hegykő - szállás, fertőpart, étterem, hegykő, panzió, szoba

Járóbeteg vizsgálat kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges. Előjegyzést hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között a telefonszámon lehet kérni.

A CT vizsgálatokat hétfőtől péntekig 7 és 19 óra az MRI vizsgálatokat hétfőtől szombatig 7 és 22 óra között végzik. A csontsűrűség mérések, DEXA vizsgálatok rendelési ideje: hétfőn 9 — 11 óra között, keddtől péntekig 7 — 10 óra között. Köszönjük, hogy egészségének helyreállítását ránk bízza.

Számunkra fontos az Ön gyógyulása, és őszintén reméljük, meg tudunk felelni bizalmának. Intézményünk modern, korszerű diagnosztikai eszközökkel, műszerekkel valamint magasan képzett, udvarias személyzettel várja betegeit. Ahhoz, hogy a kórházban töltött napjai — a lehetőségekhez képest — kellemesen teljenek, intézményünk rendjét ismertetjük Önnel. A házirend fontosabb pontjai a következők: A kórházi felvétel: A betegfelvételre a Központi Betegfelvételi irodában kerül sor mind az ambuláns rendelésre érkezők, mind a fekvőbeteg osztályokra érkezők esetében.

A felvételhez szükséges A kórházi beutaló, kontroll esetén előző ambuláns lap személyi igazolvány, érvényes társadalombiztosítási azonosító kártya TAJ kártya és a lakcím mi várja a dohányzásról lemondó személyt. A sürgősségi esetek kivételével, érvényes TAJ-kártya és személyi igazolvány hiányában az egészségügyi ellátás kizárólag térítési díj ellenében vehető igénybe.

A Bajcsy- Zsilinszky Kórház Térítési Díj szabályzata szerint, aki a betegfelvételnél nem tudja bemutatni az érvényes TAJ-kártyát Ft ügykezelési költség megfizetésére köteles.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

A hatályos jogszabályok alapján fekvőbeteg osztályra előjegyzett betegek tervezett felvétele beutalóhoz kötött. Beutaló hiányában kizárólag sürgősségi esetben lehetséges a felvétel. A betegfelvétel során tájékoztatják, hogy hol találja meg a megfelelő osztály ápolóját, aki segít az elhelyezkedésben.

Javasoljuk, hogy felvételre éhgyomorra érkezzen az esetleges vizsgálatok miatt. Fekvőbeteg osztályra történő felvételkor etikettel ellátott dossziét kap munkatársunktól.

Kérjük hozza magával: korábbi leleteit, zárójelentéseit, valamint az otthon szedett gyógyszerei listáját, feljegyzést az esetleges gyógyszer- túlérzékenységről.

Az Ön által behozott gyógyszerekért felelősséget nem tudunk vállalni, de a gyógyszereket, készítményeket szakszerűen tároljuk. Célszerű a legszükségesebb dolgokat is — hálóruhát, köntöst, papucsot, evőeszközt, poharat, tisztálkodó szereket bepakolni.

Használhat saját rádiót és tévékészüléket, amennyiben betegtársai nyugalmát nem zavarja. Mivel a személyes ruházat kórtermi elhelyezésének lehetősége korlátozott, kérjük ruházatát hazaküldeni.

nikotin függőség kezelési vélemények leszokni a dohányzásról, amikor szaglásom kezd

Kérjük, ne hozzon magával: Ékszert és egyéb értéktárgyakat valamint nagyobb pénzösszeget. Amennyiben ezt nem tudja megoldani, elismervény ellenében az osztályon szolgálatot teljesítő ápoló részére átadható, aki azt a szabályoknak megfelelően a letéti dohányzó egyensúlyápoló spray helyezi el.

Castellum Hotel Hollokő**** - Impresszum

A kórházi szakdolgozó közreműködésével történő elhelyezés esetén letétmegőrzési füzetet vezetünk. Az átadott értékek kiadása a Letéti Pénztárból az eredeti jegyzék, illetve a bevételi pénztárbizonylat figyelembevételével történik, a Pénztár hivatalos nyitvatartási mi várja a dohányzásról lemondó személyt alatt. Az osztályon tárolt illetve őrizetlenül hagyott értékekért az Intézet felelősséget nem tud vállalni! A beteg jogai és kötelezettségei: A beteg jogai: A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra.

Megismerheti a vizsgálatok és beavatkozások tervezett időpontját, a vizsgálatok elvégzésének, illetőleg elmaradásának lehetséges előnyeit, kockázatait, eredményét, esetleges sikertelenségét, döntési joga van a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében. Jogosult a lehetséges alternatív módszerekről, további ellátásokról, javasolt életmódról tájékoztatást kapni, megismerheti az ellátásban közvetlenül közreműködők nevét, beosztását, szakképesítését.

Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy egészségügyi ellátása során, mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve, az ellátás visszautasításának jogára vonatkozó törvényi korlátozásokat. Nincs szükség a beleegyezésre akkor, ha közvetlen életveszély áll fenn.

mi várja a dohányzásról lemondó személyt

A betegnek joga van halála esetére holtestét érintő beavatkozásokról rendelkezni. A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomására jutott egészségügyi és személyes adatait orvosi titok csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Megjelölheti azt a személyt, akit a kórházban történő elhelyezéséről, egészségi állapotáról, annak változásáról, betegsége várható kimeneteléről tájékoztathatnak, értesíthetnek, illetve joga van ebből bárkit kizárni.

Joga van ahhoz, hogy a vizsgálata és a gyógykezelése során azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek a jelenlétéhez hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik.

A 3. nap dohányzás nélkül!

Valamint vizsgálatára és kezelésére hogyan lehet leszokni a dohányzásról serdülőkorban körülmények között kerüljön sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős mi várja a dohányzásról lemondó személyt és a veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen.

A beteg egészségügyi adatait a hozzájárulásának hiányában csak akkor közölheti a kórház, amennyiben ezt törvény rendeli vagy, a tőrvényi feltételek megléte esetén mások életének, testi épségének védelme szükségessé teszi.

A beteg kötelezettségei: Intézetünk által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, kórházban való tartózkodása alatt minden beteg köteles tiszteletben tartani, illetve betartani: a betegellátással kapcsolatos jogszabályokat az Intézet Házirendjében, valamint az osztály működési rendjében foglaltakat a betegek és hozzátartozóik látogatóik jogaik gyakorlása során nem sérthetik más betegek jogait, a betegellátás zavartalanságát, valamint az intézet egészségügyi dolgozóinak jogait és javait.

A betegnek az ellátásban közreműködő orvosokat, asszisztenseket, ápolókat képességei, és ismeretei szerint kell tájékoztatnia: mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról, az mi várja a dohányzásról lemondó személyt miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett, minden, az egészségügyi ellátását érintő, a beteg által korábban tett jognyilatkozatáról.

A beteg köteles az Intézet berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetés szerint használni, azok állagát megóvni. A beteg a személyes használatra kapott kórházi leltári tárgyakért felel, elbocsátáskor azokat az osztályos nővérnek vissza kell adnia.

  1. Egyéb közvetítő csatornán keresztül történő foglalás esetén is e hivatalos szabályzatunk érvényes, mely kiegészülhet a közvetítő további feltételeivel és szabályaival.
  2. Betegfelvétel, házirend, betegjogi képviselő | beckekszer.hu
  3. Впрочем, если она и была построена с таким расчетом чтобы служить единственно этому самому Мастеру, даже в этом случае ее мозг не может быть совершенно уж чуждым и она все равно должна повиноваться приказам человека.
  4. Hegykő szállás árak :: Tornácos Ház - Hegykő - szállás, fertőpart, étterem, hegykő, panzió, szoba
  5. Általános szállodai szerződéses feltételek

A beteg az esetleges hiányokért, rongálásból eredő károkért kártérítési felelősséggel tartozik. Orvosi vizitek idején és a kezelések alatt a betegek kötelesek a kórteremben tartózkodni. A betegek saját kórtermükön kívül csak a szolgáltató helyiségekben pl.

Foglalási és lemondási feltételek, ÁSZF - Wellness Hotel Katalin****

Más kórterembe vagy osztályra — a fertőzés elkerülése érdekében — nem mehetnek át. Tilos az Intézet területén a szeszes ital fogyasztása és a szerencsejáték. Rádiót fülhallgatóval szabad használni.

TV készüléket behozni és működtetni csak az osztályvezető főorvosok engedélyével — és a betegtársak hozzájárulásával — szabad, este 22 óráig, az éjszakai pihenés kezdetéig.

mi várja a dohányzásról lemondó személyt fogyasztás előtt hagyja abba a dohányzást

A behozott készülékért a kórház anyagi felelősséget nem vállal! Intézetünkben általános jelleggel reggel órától este óráig van lehetőség a látogatásra.

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

Kérjük, vegyék figyelembe a látogatás tervezésénél, az Intézet napirendjét, illetve házirendjét. A látogatás során a többi beteg nyugalmát, a betegellátás zavartalanságát és a jelen Házirendet szigorúan tiszteletben kell tartani, az Intézet ingó és ingatlan javait óvni kell. Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az időjárástól függően a kórteremben vagy az Intézet parkjában fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik.

Egy betegnél egyszerre csak két látogató tartózkodhat. Az egyes osztályok a jelen Házirendben foglalt általános beteglátogatási időtől eltérően az osztályos működési szabályzatukban külön, megszorítóan is szabályozhatják a látogatási időt.

Az osztályos szabályzatokat a T. Betegek és látogatók számára jól látható helyre ki kell függeszteni. Látogatás alkalmával kérjük: őrizzék meg a kórterem és az ágyneműk tisztaságát, a betegágyra utcai ruhában ne üljenek és cserepes virágot nem hozzanak a Kórházba vágott virág is csak zárt celofánborítással ellátva hozható be.

Alkohol tartalmú italok behozatala tilos. A dohányzás az Intézet egész területén valamennyi épületben, alagsorban, parkban, udvaron, parkoló részben, stb.

A mobiltelefonok és rádiótelefonok használata a betegellátó helyiségekben rendelők, kezelők, stb. A kórházi felszerelésben, berendezésben szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárért a beteg és a látogató, illetve az egyéb jogcímen az Intézetben tartózkodó személy anyagi felelősséggel tartozik. A látogatás az orvosi munkát nem zavarhatja: Vizitek, orvosi-ápolási beavatkozások alatt látogatók a kórteremben nem tartózkodhatnak. Kezelés, vizsgálat vagy bármilyen más betegellátás érdekében az egészségügyi személyzetnek joga van felszólítani a látogatókat, hogy a kórtermet hagyják el.

Korábbi érkezés vagy későbbi utazás esetén szívesen megőrizzük a poggyászokat a recepción. Az előző és a következő napi foglaltság függvényében a szobákat akár korábban is rendelkezésre bocsátjuk, de ez csak az adott napon derül ki véglegesen. A szobák ez esetben 17 óráig állnak kedves Vendégeink rendelkezésére, a felár magában foglalja a wellness részlegünk használatát is. Nemdohányzó szobák Valamennyi szobánk nemdohányzó.

A zavartalan betegellátás érdekében a látogató köteles ennek a felszólításnak eleget tenni. A kórház rendjét megzavaró látogató előzetes figyelmeztetés után a kórházból soron kívül kivezettethető. Beteg melletti benntartózkodás: Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, illetve szülő nő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, mi várja a dohányzásról lemondó személyt vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie.

Az osztályvezető főorvos az osztályos működési rendben foglaltak szerint biztosítja a beteg melletti benntartózkodást. Ezekben az esetben, a beteg mellett tartózkodó személynek figyelemmel kell lenni a többi beteg személyiségi jogaira és arra, hogy ott tartózkodásával a betegellátást semmilyen vonatkozásban ne zavarja. Az ellátást végzők ezzel kapcsolatos felhívását vagy kérését a beteg mellett tartózkodó személy köteles megtartani és annak megfelelően eljárni. Rendkívüli körülmények esetén pl.

Napirend: Ébresztés és között van, majd lázmérés, mosdatás, ágyazás következik. A segítségre szoruló fekvőbetegeket a nővérek látják el, a magukat ellátni képeseket kérjük, reggel ra tisztán, ápoltan várják a kórteremben a vizitet és a és között érkező reggelit.

Az orvosi viziten az aznapi vizsgálatokról, beavatkozásokról is tájékoztatást kap.

Kérjük pontosan, tartsa be a gyógykezelésével kapcsolatos orvosi előírásokat. Délelőtti teendők, elfoglaltságok Ekkor kerülnek sorra a kezelések, műtétek, ápolási műveletek, vizsgálatok.

Telephely: Hollókő, Sport út Cégjegyzékszám: Adószám: II. Általános szabályok 2.

A Kórházon belüli vizsgálatokra való szállítást, kísérést betegszállítók végzik. Külső vizsgálatokhoz mentőszállítást veszünk igénybe. Kórházunk oktató kórház, ezért rendszeresen fogadunk orvostanhallgatókat és tanuló nővéreket. Tanulmányaik sikeres befejezéséhez feltétlenül szükséges gyakorlati képzésük, ezért kérjük fogadja őket türelemmel.

Képzésük természetesen szigorú orvosi felügyelet mellett történik. Étkeztetés A beteg ellátásától és egészségi állapotától függően, a beteg normál étkezési lehetősége esetén, Kórházunk napi ötszöri étkezési lehetőséget biztosít, napi három alkalommal történő kiszolgálás útján reggeli, ebéd, vacsora, valamint 2 alkalmi kiegészítő étkezésegyéni tálcás tálalási rendszerben. Az étkezéssel kapcsolatos kívánságait az ápolónak jelezheti, ő gondoskodik arról, hogy a dietetikus felkeresse Önt.

tengervizes orrspray vélemények

Betegségének, állapotának megfelelően, illetve orvosi előírásra, a dietetikus egyéni étrendet állít össze. Az osztályokon az ebédet 12 és 13 óra között szolgálják fel. Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll rendelkezésre, saját élelmiszere melegítésére és tárolására. A hűtőszekrénybe betett élelmiszercsomagra kérjük írja rá nevét, a kórterem számát és a dátumot. Reméljük Ön is megfelelőnek tartja majd a Kórházunkban kapott ételek minőségét és mennyiségét.

TISZTELT BETEGEINK, TISZTELT LÁTOGATÓK!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kórházi felvétel napján ebédet és vacsorát, a hazabocsátás napján reggelit biztosítunk. Csendes pihenő és óra között. Kérjük, hogy ezen időszakban a szokásosnál jobban legyen tekintettel betegtársaira és tartózkodjon a kórtermében. A betegek elhelyezéséről a Betegfelvételi Iroda ad felvilágosítást. Vacsora A kórház hideg vacsorát biztosít, melyet az ápolók 17 és 18 óra között osztanak ki.

Ezután esti vizit következik. Éjszakai pihenő órától. Ha bármilyen gondja van az éjszaka folyamán, segítséget a nővérhívón keresztül kérhet.

Általános rendelkezések 1. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel. Szerződő felek 2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

Törvény 3. Érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező magyar és külföldi állampolgár ellátása térítésköteles kivétel az Kiemelt miért jelentkezik súlygyarapodás, hogyan leszokik a dohányzásról ellátások igénybe vétele térítésköteles.

Olvassa el is