Színész nem hagyhatja ki a dohányzást

Georges Banu: Az öreg színész, avagy az emlékezet allegóriája - beckekszer.hu

gyógyvíz terhesen

Az öregedés színpadi jelenléte mélyen megérinti a nézőt, már amennyiben bölcsesség, nem pedig földi hívság van mögötte. A megélt idő evidenciája Színész nem hagyhatja ki a dohányzást színházban, akárcsak magában az életben, szívesen elnézzük az öregedést, de csak ha mindenféle tetszelgés és mímelés nélkül kerül elénk. A színpadon nem az évek számát kijátszani vágyó, hanem sokkal inkább az életkori sajátosságokat megjelenítő alakítások ragadják magukkal a nézőt.

Nem azok a szereplők, akik igyekeznek leplezni a korukat, hanem azok, akik abból építkeznek, és ezáltal magától értetődő módon idézik fel az általuk megélt időt. Az Ó, azok a szép napok!

Winnie-je és Madeleine Renaud öreg gyermekarca.

Pedig a nikotin éjjel kiürült az agyból, kéne az új adag. Végre előkerül egy szál, a nikotin három másodperc alatt eljut az agyba, a világ újra gyönyörű.

Faust és a nagy Minetti ősz haja és hajlott háta Grüber rendezésében. Az idő múlásával szemben vívott reménytelen küzdelem egyáltalán nem érdekes a színpadon, csakis a mulandóságot elfogadó harmónia.

Ha csalunk, nem születik meg a csoda — mondja Kava¬bata A hegy hangja című regényében az egyik öregember. De hogyan kerülhető el, hogy a színész nem hagyhatja ki a dohányzást ne váljon olcsó látványossággá? Amíg a korával küzdő Edwige Feuillère vagy Elvire Popesco egyáltalán nem volt hajlandó áruba bocsátani magát, Jean Marais, amint átlépte a bűvös hatvanat, a végletekig kihasználta természeti adottságait.

Trianon 100

Nem az a színész indítja meg a közönséget, aki beletörődik abba, hogy rajta is fog a kor, hanem aki bevonja a nézőt az öregedés folyamatába. Az az ember, aki felvállalja önmagát, nem pedig az, aki csak kufárkodik a korával. Az öreg színész esetében lehetetlen nem tudomást venni személyes és szakmai életútjáról. Az emlékezet megkettőződik.

Az öreg színészekről

Az öreg színész magában hordja mindkettőt, azokhoz a viaszfigurákhoz hasonlóan, amelyeket Kantor A halott osztályban a színészek mellé rendel: mi, nézők pedig egyidejűleg látjuk a színészt és hasonmásait. De különbséget kell tennünk az öreg és a híres színész, a bizonyos korúnak látszó és a között az öreg színész között, aki minden egyes színpadi megjelenésével a színházi múlt pillanatait támasztja fel.

Az ő emlékezete a színpadi jelenlét függvénye, amitől képtelen megszabadulni, akár ismeri a közönség a múltját, akár nem. Bruno Bayen Schliemann című darabjában az egyik kórust vezető öregasszony másról sem beszél, csak a koráról, míg Madeleine Renaud egyszerűen azáltal, hogy dohányzásellenes Ausztriában felvállalja a korát, behoz egy teljes színészi életutat, annak minden emlékével együtt.

E között a színész nem hagyhatja ki a dohányzást véglet között persze vannak átmenetek, amikor is kevésbé ismert színészek, mint például Robert Murzeau Brook Cseresznyéskert-rendezésében vagy Muni Jean-Paul Wenzel Vaterlandjában olyan múltbéli pillanatokat idéznek fel, amelyeket egyesek ismernek, mások viszont nem.

De még ha ismeretlen is előttünk a múltjuk, elkezd érdekelni. Hol láttam én ezt a színészt? És vajon miért nem emlékszem rá?

Georges Banu: Az öreg színész, avagy az emlékezet allegóriája

Tényleg láttam valamiben? Az ilyen színészek öregedése — Madeleine Renaud-éval ellentétben — nem afféle, minden francia néző előtt ismert belügy.

Amint egy öreg színésztől elpártol a hírnév, már csakis azt vesszük észre, hány éves. Szimulálja a saját halálát.

Pityi bácsira emlékezik a Győri Nemzeti Színház

És ez még erőteljesebben érezhető a híres öreg színész esetében, aki miatt a közönség azzal a bizonytalan érzéssel megy be a színházba, hogy talán ez az utolsó alkalom. Oda¬megy, hogy a legutolsó képet őrizhesse meg róla. Ugyanakkor nincs patetikusabb és kegyetlenebb annak az ismert román színésznek az ese-t¬énél, aki úgy játszotta a III.

Richárd címszerepét, hogy mindenki tudta róla, rákja van. Az emberek elmentek megnézni, hogy még szerezhessenek róla egy utolsó emléket. Az öreg, ráadásul beteg színész tehát felidézi bennünk a halál gondolatát, ugyanazt az érzést, ami ott lebeg a cirkuszi színész nem hagyhatja ki a dohányzást felett és a bikaviadal arénájában.

De míg ott fiatal emberek néznek szembe ha abbahagyja a dohányzást, a test felépül halállal, a színpadon öreg színészek mutatnak rá az elmúlás közeledtére és elkerülhetetlenségére.

Nem a halállal játszanak, hanem a haláluk előtt játszanak. És ez a játék néha nagyon könyörtelen tud lenni: az öreg színész az ember korlátait mutatja meg. A haldokló színpadi alak mögött egy valós, az idővel viaskodó lényt látunk, mivel az önmagát öregnek mondó színész kizárólag a tragikumban érzi jól magát.

Az önmagát elfogadó öreg színész soha nem vesztes. Pusztán az a tény, hogy tovább játszik, azt bizonyítja, hogy nem hajlandó megadni magát.

Igaz, színpadi megjelenése gyakran szól a halálról, csakhogy — a színháznak hála — ezt a halált könnyebb elfogadni: az elmúlás mérsékelt verzióját testesíti meg előttünk, páni félelem és önámítás nélkül. A szín¬padon megjelenő öreg színész rögtön megnyeri a korosodó nézőt. Ugyanakkor szó sincs arról, hogy az öreg színész ne élhetne komikus hatásokkal, ne ereszthetné ki a hangját, hogy izegve-mozogva, energikusan azt bizonygathassa, hogy ő márpedig nem adja fel.

Account Options

Otomar Krejca Ivanov-rendezése Az öreg színész nem kesereg dagályosan a halál felett, mint azt Béranger tette Ionesco Haldoklik a király című darabjában; megjeleníti a halált a színpadon, és számol közelgő bekövetkeztével. Mi pedig hálásak vagyunk neki a játék mögött rejlő kimondatlan vallomásért.

A szerkezet megbomlik, a művész tekintélye megtörik, a műalkotásból pedig mintha teljességgel hiányozna a biztos kéz nyoma. Az a színész, aki nem hajlandó beismerni a korát, igyekszik mindvégig magabiztosnak mutatkozni, be akarja bizonyítani, hogy uralja a testét, csakhogy ez oda vezet, hogy a játéka is kizárólag erre a folyamatos kontrollra épül.

dohányzás kezelésére szolgáló gyógyszerek hogyan lehet magadról gyorsan leszokni a dohányzásról

Ezzel szemben a korát nyíltan felvállaló öreg színész leg¬inkább az élete vége felé járó Poussinhez vagy Mi-c¬helangelóhoz hasonlítható, akikben éppen új keletű bizonytalanságukat, esendőségüket szeretjük.

A reszketeg testet. Egy szó, ami elhal, még mielőtt meghallhatnánk, dohányzási kódolás Kostromában pontatlan mozdulat, egy köhintés, egy kis fulladás vagy szövegkihagyás.

A szerep mint végső műalkotás. Amikor a nagy japán mester, Kazuo Ohno fellépett a színpadra, teljességgel a közönség elé tárta teste öregedését, szikkadt karjait, a szeme körül húzódó ráncokat.

Sőt, minden szégyenkezés nélkül le is vetkőzött, akárcsak Voltaire, aki nyolcvanévesen meztelenül állt modellt Houdin szobrához. Bernard Minetti is korának nyílt felvállalásával képes zavarba hozni a közönséget, akárcsak Madeleine Renaud.

színész nem hagyhatja ki a dohányzást

Merész vallomás. És van-e annál közvetlenebb jelzés, mint amikor Robert Murzeau Firsz botjára fonja majdnem teljesen merev, köszvényes ujjait?

Az öreg színész ugyanakkor nem a test pusztulására akarja felhívni a figyelmet. Épp ellenkezőleg! Minetti fehér ingbe bújik, hogy visszanyerje Faust ifjúságát, világos kreppöltönybe, amikor a színészcsapatot vezeti a Hamletben. Madeleine Renaud káprázatos ruhákat ölt magára.

A színház teljes kelléktára felsorakozik, hogy a kellő tisztelettel övezze körül a reszketeg testet.

Dohányzás - hírek, cikkek a Velveten

Ázsiában minden színész hosszú éveken keresztül tökéletesíti technikai tudását, ebből a szempontból a nyugati kultúrában leginkább a zenészekhez állnak közel. Kiérdemelt gyermekkor. Győze¬lem saját magunk felett. A nyugati színészen sokkal kisebb az örökölt technika terhe, az ő feladata, hogy egy majdnem személyesnek nevezhető mesterségbeli tudás alapján improvizáljon, amit az adott kor elérésekor el is hagyhat.

Na vajon, hogy bírom cigi nélkül?

Attól fogva a játéka lecsupaszodik, minimális mozzanatokba sűrűsödik. Vannak esetek, amikor a színpadi megjelenés csupán rövid pillanatokra korlátozódik, így volt ez a lengyel Ludwig Skolskival, aki élete vége felé már csak egyetlen, pár másodpercnyi néma szerepet játszott.

A színpadi mozgás lelassul, a hang kifakul és veszít erejéből, mintha üresen csengene. Az öreg színész művészete visszanyeri az alapok egyfajta monotóniáját.

izomfájdalom a dohányzás miatt úgy döntött, hogy leszokja a dohányzást

Olyan, akár a gregorián dallamok. Az ilyen rövid kitörések persze könnyen megtörik a folytonosságot. Nem maradnak meg. Azt szokás mondani, hogy egy, a maihoz hasonló, a technikai fejlődésbe beleszédült kor nem vesz tudomást az öregekről, mivel a haladás színész nem hagyhatja ki a dohányzást felgyorsulása teljességgel érdektelenné teszi a tudásukat, és csak a stabil gyökerekkel rendelkező — keleti, afrikai — kultúrák képesek fenntartani az öregek kitüntetett helyét.

  1. Ha abbahagyja a dohányzást, miért hízsz fel?
  2. Alultápláltságot jelent.
  3. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság bíróság elé állítási javaslattal zárta le egy 49 éves férfi ügyét.
  4. Mely tablettákkal lehet gyorsan leállni a dohányzásról

Csakhogy a művészetre nem alkalmazható ez a fajta determinizmus, hiszen a művészet számára idegenül cseng a technikai fejlődés fogalma: a színpadon csakis az öreg színész képes megmutatni azt, amit rajta kívül senki sem tud. Szó szerint pótolhatatlan. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy az öreg színész önmagában nem érdekel senkit, nem tekintünk úgy rá, mint egy itt maradt szent szörnyetegre, egy kihalásra ítélt faj utolsó példányára.

Színpadi játékát csak azokban az előadásokban élvezzük igazán, amelyeket egészében is szeretünk. Miért fejfájás a dohányzásról való leszokáskor elő¬adás minősége kihat a színész korának érzékelésére. A kor értékének felmérésére. Az ő elvágyódása a saját életére vonatkozott, a nézőtérről pedig tisztán kivehető volt a rá vetülő árnyék. Több történész is leszögezte már, hogy az öregkor megítélése a különféle korokban szorosan összekapcsolódik a gyermekkor megítélésével.

Az öreg színészek reszketeg teste sokkal erősebben hat, ha fiatal testek veszik körül.

Olvassa el is